Nova

Västmanlands no kill-katthem

NOVA

Namn:            Nova

Född:              170606

Kön:                 Hona

Färg:                Bruntigre

Status:            Lite blyg

Bor:                  På katthemmet

Kontakta:     Thomas thomas@arbogakatthem.se

Bakgrund


Nova togs in av Arboga katthem redan 2017 tillsammans med mamma och syskon. Hon adopterades ut 2018 men fick nu komma tillbaka då hon visade missnöje efter flytt från hus med tillgång utevistelse till lägenhet med bara innevistelse.Uppdatering från jourhem/katthem


200817:

Inkom till katthemmet.

180307:

Kastrerad, vaccinerad och id-märkt.

200817:

Vaccinerad.

200825:

Nova är en självständig och lite blyg tjej men ändå social på sina villkor.  Söker ett för-alltid-hem med tillgång till, vad katthemmet anser är, en säker utevistelse och minst en kattkompis att umgås med.


Gillar

  • Umgås med katter
  • Hanteras på egna villkor


Ogillar
Går bra ihop med

  • Andra katter
  • Vuxna