Adopterade 2020

Västmanlands no kill-katthem

SOLKATTER 2020


Här är de fina katter vi adopterat ut 2020 till sina för alltid-hem