Bli jourhem

Västmanlands no kill-katthem

BLI JOURHEM

Runt om i landet finns det katter som behöver nya hem. Det kan handla om allt från en skygg, rädd katt som behöver en stabil människokontakt för att etablera förtroende eller en katt som akut behöver omplaceras för den nuvarande hemsituationen är ohållbar. Kanske är det en nybliven mamma med sin kull som behöver konstant omvårdnad eller en äldre katt som mist sin ägare. Alla situationer ser olika ut, det enda som är konstant är att det finns en katt som behöver hjälp, trygghet och kärlek.Vad är ett jourhem och vad blir min uppgift?

Jourhemmet är ett tillfälligt hem där den hemlösa katten får möjlighet att landa i en lugn och trygg miljö. Katten tillhör katthemmet och alla eventuella veterinärkostnader står katthemmet för. Det du som jourhem bidrar med är mycket värdefullt - ditt hem, din tid och din uppmärksamhet.


Även dagliga förbrukningsvaror som mat och sand står jourhemmet ofta själva för, detta för att katthemmets ekonomi är mycket ansträngd och består helt av volontärarbete. Alla gåvor i form av foder, sand, godis och leksaker delas självfallet ut till de olika jourhemmen. Det går dock aldrig att garantera att det alltid finns tillgång till detta och du som jourhem kan behöva köpa foder, sand och andra förbrukningsartiklar.


Att vara jourhem kan innebära ett kortare eller längre engagemang. Det går inte att förutse hur länge katten kommer att behöva vara i sitt jourhem. Skygga katter behöver generellt mer tid för att bli trygga och säkra. Katten ska allra helst vara i ett och samma jourhem till dess att adoption sker. Katthemmet är de som utplacerar katten i ett varaktigt hem. Katthemmets ansvariga är de som bestämmer vart katten ska adopteras.


Vi söker olika varianter av jourhem från de mest erfarna till nybörjare - det finns en jourhemskatt för alla!

Intresseanmälan  för att bli jourhem

 
 
 
 

Vård och omsorg

Ofta behöver katten mer eller mindre veterinärvård. Könsmogna katter kastreras, ID-märks och vaccineras. Det är inte ovanligt att katten behöver behandling för öronskabb eller mask och detta sker i jourhemmet. För den ovane kan kontaktpersonen visa hur det går till och hjälpa till vid behov.


Samtliga jourhemskatter hålls inomhus för att minimera risken för rymning och sjukdomar. Det betyder att en van utekatt kan behöva lite extra aktivitet och uppmärksamhet för att trivas inomhus. Utevistelser kan dock ske på rastgård eller innätad balkong.

Förberedelser

Alla katter är individer och tycker om olika saker, men det som ska finnas i hemmet då man är jourhem är:

  • foder
  • mat- och vattenskål
  • kattlåda
  • klösbräda
  • egen sovplats
  • klosax
  • transportbur (tillhandahålls vanligtvis av katthemmet)
  • leksaker


Det ska helst gå att skärma av katten i ett rum eller del av rum till en början. Det är även bra att se över sitt hem och tex ta undan ömtåliga prydnader, skapa utrymme på höjden åt katten genom att sätta upp hyllor samt att ta bort giftiga blommor.